top of page

01 / 02 - JO, EL GRAN TRESOR

BLOC: JO I ELS ALTRES

SESSIÓ 2

01 / 02 - JO, EL GRAN TRESOR
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

QUÈ ESTÀS MIRANT?

Activitat dirigida. Els infants tancaran els ulls i els convidarem... a pensar en una cosa que els agradi molt (menjar, joguina, persona, mascota, etc.)

Acte seguit obrirem el llibre de l’alumne (FITXA 2) on hi ha una fotografia d’un nin amb cara de sorpresa, i els farem saber que s’ha assabentat del que estàvem pensant.

Dibuixaran i escriuran (depenent del ritme de cada alumne/a) al voltant del nin aquelles coses que creuen que el nin està mirant i li ha provocat aquesta expressió de sorpresa.

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

COMPARTIR EL TRESOR

Agafarem el tresor gran de la sessió 1 i posarem en terra els dibuxos que hi vàrem col·locar.

A cada nin se li donarà una fotografia d’un company i se’ls convidarà a agafar-la i pensar quina cosa que està en terra li regalaria. Agafaran fotografia i dibuix i els posaran al gran tresor.

Podem fer una reflexió sobre la importància de poder tenir dins el nostre tresor a persones com els nostres companys i companyes i que formin part de la nostra vida.

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

UN TRESOR

Avisar les famílies del material que es necessita per aquesta part.

Prèviament a la sessió els demanarem que duguin una capsa de sabates decorada (per implicar les famílies hauran de fer l’activitat a casa, on els nins seran els que explicaran el que s’ha de fer. A part se’ls explicarà també als pares. Ho tornaran el dia assenyalat).

A casa construiran un tresor amb la capsa. La podran pintar, decorar com vulguin i a gust de l’infant.

A classe, donarem a cada alumne/a una bolla de porexpan i la decoraran com vulguin. Hi posaran també el seu nom. Una vegada decorada, els convidarem a posar-la dins el tresor (capsa decorada).

MATERIAL

bottom of page