top of page

01 / 04 - JO, EL GRAN TRESOR

BLOC: JO I DÉU

SESSIÓ 4

01 / 04 - JO, EL GRAN TRESOR
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

VÍDEO: LA PERLA

Mirarem el vídeo i després convidarem els infants a posar les mans en forma d’ostra, tancaran els ulls i els animarem a imaginar que dins les seves mans hi ha una perla, una perla formada per totes les coses bones que tenen dins la seva vida (el meu somriure, els meus amics, fer cas a la mare, el dir bon dia, escoltar dins l’escola, saber demanar perdó…)

Els animam que de manera simbòlica hi posin totes aquestes coses, com a una sola perla, dins els seu tresor (la capsa decorada).

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

EL TRESOR DE JESÚS

En un organitzador gràfic de Jesús, prepararem ferratines per aferrar imatges o dibuixos de quins serien els tresors que podem compartir amb Jesús (ajudar els altres, alegria, amics, estimar la mare, escoltar, perdonar).

En el llibre de l’alumne, agafaran la FITXA 4 d’aquesta experiència i també l’ANNEX 1 corresponent amb els dibuixos i els aniran aferrant un a un

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

DESFILADA DE MODELS

Cada nin es convertirà en un model de tresor i farem una desfilada per la classe, primer amb la seva capsa i després sense capsa. Podrem fer fotos (tenir en compte permisos) o gravar un vídeo per a la família i fer un muntatge que després podem veure.

Els ajudarem a descobrir que el vertader tresor no és la capsa sinó cada un d’ells.

Podem acompanyar la desfilada dels infants amb mamballetes cada vegada que desfili un infant.

MATERIAL

Els tresors (capses decorades) de cada un dels infants de la classe

bottom of page