top of page

05 / 01 - T’ESCOLT

BLOC: JO

SESSIÓ 1

05 / 01 - T’ESCOLT
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

DOS ARBRES AMB FRUITS

Mostrarem la imatge de dos arbres amb fruits (FITXA 1) i plantejarem les següents preguntes als infants:

-Què hi veim?
-Quin tipus d’arbres creis
que són?
-Quin fruit donen?
-Quines parts veim d’aquests arbres?

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

PELS SEUS FRUITS
ELS CONEIXEREU

Treballarem les següents paraules que va dir Jesús: «Pels seus fruits els coneixereu»

Els direm la frase (també la podem escriure), però sense dir el significat de la mateixa els mostrarem cinc imatges de persones que ajuden altres persones. Després tornarem a la frase que hem presentat de Jesús i els demanarem:

- Amb quins gestos, com l’arbre, donam bons fruits?
- Quins dels meus amics donen bons fruits?

Podem acabar aquest espai fent la reflexió dient que el fruit de les persones són les seves bones accions.

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

CREAM EL NOSTRE BOSC

Pintaran la copa d’un arbre amb els seus fruits (en un full A4), la retallaran i l’aferraran a un pal (de gelat).

A mesura que vagin acabant posarem tots els arbres en un porexpan, tamany A3 (CAIXÓ DE RECURSOS), clavats, donant així l’aspecte d’un bosc.

MATERIAL

Fulls A4, tisores, pintures de color, adhesiu (pegamento)
Taula de porexpan tamany A3 (CAIXÓ DE RECURSOS)

bottom of page