top of page

05 / 02 - T’ESCOLT

BLOC: JO I ELS ALTRES

SESSIÓ 2

05 / 02 - T’ESCOLT
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

DANSA CONTEMPLATIVA

Començarem fent dansa contemplativa. Podem mirar l’enllaç del vídeo per saber com fer-ne.

Canción de la vida (Mirabai Ceiba).

Els infants dansaran amb els companys seguint el nostre moviment nostre al ritme de la música que es posi.

Quan s’hagi aconseguit que tots portin un ritme pausat i més o menys conjunt, es passarà a fer la part de l’ESPAI CAP, amb calma i tranquil·litat.

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

PREGÀRIA A JESÚS

Sense rompre el ritme aconseguit, es transformarà la dansa en una pregària.

El mestre o la mestra demanarà a Jesús pels nins i nines de la classe (dirà el nom de cada un en veu alta) i després els infants podran dir i demanar de manera lliure.

El mestre pot començar posant un exemple: Jo vull demanar que na Maria tengui bona salut.

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

EL CAMÍ DELS AMICS

Indicarem als infants que obrin el seu llibre per la pàgina corresponent a la FITXA 2 del bloc de l’experiència d’aprenentatge.

La fitxa consisteix a acolorir el camí que durà a un amic o a una amiga cap a una cosa que cerca.

MATERIAL

bottom of page