top of page

09 / 01 - UN DESIG

BLOC: JO

SESSIÓ 1

09 / 01 - UN DESIG
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

PENSAR AMB EL DARRER
ANIVERSARI CELEBRAT

Aprofitarem el moment d’Aturam per a seguir i iniciar la sessió amb un moment de silenci i els farem recordar el darrer aniversari propi que han viscut: com ho han celebrat, qui hi havia a la festa, quants regals va rebre, etc.

Els ho farem recordar d’una manera pausada, tranquil·la i després els farem obrir els ulls i en un torn obert de paraula, voluntari, comentarem en veu alta les coses meś importants i rellevants que han sorgit d’aquest moment de record.

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

«DEMANAU, I US DONARAN»

Llegirem el fragment de l’evangeli de Mateu 7,7 que diu:

«Demanau, i us donaran»

Ens centrarem en la part de demanar i precisament farem la pregunta:

- En un aniversari, en quin moment demanam alguna cosa?

Conduirem les respostes donades pels alumnes per a després fer-los veure la importància que té poder demanar en algun moment.

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

EL PASTÍS D’ANIVERSARI

Convidarem la classe a obrir el llibre per la FITXA 1 corresponent al bloc de l’experiència d’aprenentatge.

La fitxa consisteix en un pastís d’ani- versari amb dues espelmes. Els nins hauran de muntar-la amb les peces que trobaran a l’ANNEX 8.

Els farem pensar en dos desitjos que voldrien per a ells: un que sigui material (pilota) i un no material (una abraçada diària dels meus pares).

Quan hagin muntat la tarta i pensat els dos desitjos, ho posarem en comú i escoltarem totes les respostes.

MATERIAL

bottom of page