top of page

09 / 03 - UN DESIG

BLOC: JO I EL MÓN

SESSIÓ 3

09 / 03 - UN DESIG
BLOC JO.png
ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream un clima de tranquil·litat i calma posant una música suau.

Convidam tot l’alumnat a asseure al seu lloc i des del lloc adoptar una postura de relaxació. (Peus tocant el terra, mans sobre les cuixes, esquena recta, cap recte, ulls tancats) o (Creuant els braços sobre la taula i posant el cap sobre els mateixos braços, ulls tancats).

I durant 2 minuts els convidam a respirar, a calmar els ànims i a demanar la presència de l’Esperit Sant de Déu per iniciar la sessió.

ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI COR.png

EL NOSTRE MÓN

Ens posarem en cercle amb les mans agafades i posarem enmig imatges del món (CAIXÓ DE RECURSOS) que faran referència al dolor que sent el món i farem que les observin una a una, amb calma.

Una vegada vistes totes les imatges, els plantejarem les preguntes:

- Com creis que se sent el món?

- Si el món pogués parlar, quin desig creis que demanaria?

I convidarem a respondre les preguntes proposades i escoltarem totes les respostes.

ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI CAP.png

«DESITJOS QUE CANVIEN
EL MÓN»

Mostrarem la vida d’una persona que ha canviat el món d’alguna manera mitjançant la seva vida i el seu testimoni (obriu l’enllaç document)

ESPAI MANS.png
DIBUIX ESPAI MANS.png

«L’ARBRE DELS DESITJOS»

Farem un mural amb el logo del projecte ARRELAB (CAIXÓ DE RECURSOS).

Cada nin, al seu llibre de text, agafarà la imatge d’una fulla d’un arbre (ANNEX 9) i li dibuixarà o escriurà (dependrà de cada infant) una cosa que vulgui demanar per al món.

Podem guiar l’activitat posant exemples com: més alegria per a la gent trista, més arbres i menys contaminació, etc.

Quan els nins hagin acabat el dibuix o hagin escrit, penjarem les fulles a l’arbre.

Hi pot haver la possibilitat de comentar el que hi ha a les fulles dels alumnes perquè puguin dir el que han dibuixat o escrit i si volen explicar el perquè.

MATERIAL

Imatges plastificades del món destruït
Imatge del logo d’ARRELAB tamany nin petit

bottom of page