top of page

10 - LA CREU ENS SALVA!

2 sessions - Abans de les festes de Pasqua

10 - LA CREU ENS SALVA!
DIBUIX ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI MANS.png
ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream l’ambient de silenci, calma i relax per anar a l’espai Arrelam Vida. Ho podem fer amb música instrumental, respiracions, tancar els ulls… cadascun cercarà el que sigui més adient al moment.

Els mostram les 6 peces del trencaclosques i els infants han de fer una pluja d’idees sobre quin podria esser el resultat final una vegada format el trencaclosques.

ESPAI CAP.png

NARRAM LA HISTÒRIA

Narrar una adaptació de la Passió i Mort de Jesús (Marc 14,32-15,39). Passió i Mort de Jesús.
(Adaptació del text de l’Evangeli de Marc 14,32-15,39)

Vosaltres heu tengut mai un desig?
Heu demanat qualque cosa als vostres pares?
I ells vos l’han donada?
Idò el Bon Jesús havia de fer el que li va dir el seu Pare.
Fixau-vos en la història.

Els soldats duen Jesús davant Pilat, el jutge.
Pilat demana: — «Què ha fet aquest home?».
La gent respon: — «Ha dit que és el Fill de Déu».
A més, diuen de Jesús tot tipus de coses horribles.

Vosaltres qualque vegada heu dit mentides?
I com vos sentiu després de dir una mentida?
Els vostres pares no vos han demanat mai si és cert el que heu dit?

Idò Pilat mira Jesús i li diu:
— «És veritat el que diuen?»
Jesús no respon.
Pilat no sap què fer, i demana a la gent:
— «Què pensau? Què he de fer amb aquest home?».
Tots criden: «Crucificar-lo!

Perquè volien matar Jesús?
Ho sabeu?
Què haguéssiu decidit vosaltres?

I Pilat va decidir fer allò que la gent li demanava.

Si qualque persona vos diu que faceu alguna cosa que no voleu fer, vosaltres la feis?

Jesús és duit fora de la ciutat.
Allà, els soldats el pengen a una creu.
Molta gent observa.
Criden Jesús i se’n riuen d’ell.Alguns li diuen:
— «Si realment ets Fill de Déu, per què no baixes de la creu?».
Però Jesús no ho fa, perquè només vol complir els desitjos del Pare.

I vosaltres heu tengut qualque desig?

Unes hores després, Jesús mor.
El capità dels soldats és a prop de la creu.
Ha vist com passava tot, i diu:
—«Estic totalment segur que aquest home
era veritablement el Fill de Déu».

Jesús va complir el desig del seu Pare.

Però jo em deman si morir a la creu era un desig dolent.
Perquè Jesús morint a la creu ens va salvar a tots.
Per a nosaltres la creu és vida, és resurrecció, és salvació?

Jesús va morir a la creu perquè ens estima.
La creu és signe d’AMOR i SALVACIÓ.

ESPAI COR.png

LA QUARESMA

Establir un diàleg a partir del que hem vist i hem sentit.

Te pareix que Jesús era dolent?

Perquè te pareix que varen
matar a Jesús?

ESPAI MANS.png

«S’HAVIA DE COMPLIR ALLÒ QUE DIU L’ESCRIPTURA.»

FITXA DEL QUADERN

Amb pintura al tremp pintar la creu (dibuix gros d’una creu una mica esbiaixada).

MATERIAL

CAIXA ARRELAM VIDA
Taules amb les figures de la passió i mort de Jesús.

MATERIAL D’AULA
Pintura al tremp

bottom of page