top of page

13 - ALEGRA’T, MARIA!

2 sessions - Despres de les festes de Pasqua

13 - ALEGRA’T, MARIA!
DIBUIX ESPAI ATURAM.png
DIBUIX ESPAI CAP.png
DIBUIX ESPAI COR.png
DIBUIX ESPAI MANS.png
ESPAI ATURAM.png

RELAXACIÓ

Cream l’ambient de silenci, calma i relax per anar a l’espai Arrelam Vida. Ho podem fer amb música instrumental, respiracions, tancar els ulls… cadascun cercarà el que sigui més adient al moment.

ESPAI CAP.png

NARRAM LA HISTÒRIA

Narrar la història de l’anunciació de la Verge Maria (Lluc 1,26-38). Anunciació de la Verge Maria.
(Adaptació del text de l’Evangeli de Lluc 1,26-38)

Heu vist mai un àngel?
Idò avui vos parlaré d’un àngel que nom Gabriel.
Sabeu per què nom Gabriel?

Perquè és un àngel que dona bones notícies!
Notícies que venen de Déu.
Idò un dia, fa molts d’anys, Déu va enviar l’àngel Gabriel
a un poble anomenat Natzaret.
En aquest poblet hi vivia una al·lota jove.
Aquesta al.lota nomia Maria.

Vos imaginau que de sobte ve un àngel a ca vostra?

Ella era dins la seva habitació i,
sense més ni pus, aquest àngel Gabriel va comparèixer i ella es va assustar molt.

Vosaltres vos haguéssiu assustat?

L’àngel quan la va veure li va dir:
— «Alegra’t, plena de la gràcia! El Senyor és amb tu!»
Quina meravella! El Senyor Déu és amb tu!

Què pensaríeu si qualque dia vos diuen que Déu és amb vosaltres?

En sentir aquestes paraules, Maria va quedar desconcertada,
i es demanava per què un àngel de Déu la saludava així.
Però l’àngel li va dir: «No tenguis por, Maria,
que Déu t’ha concedit una gran alegria:
tendràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús,
que vol dir salvador, i serà el fill de Déu».
Però Maria no entenia res.

Vosaltres ho haguéssiu entès?
Què passa quan vos fan un regal?
Què deis?

I l’àngel li va tornar dir:
«L’Esperit Sant vendrà sobre tu i et farà un regal,
perquè per a Déu no hi ha res impossible».

És veritat que per a Déu no hi ha res impossible?
Sabeu quina va ser la resposta de Maria?

Maria va respondre:
«Som la serventa del Senyor:
que es compleixi en mi el que Déu vulgui».

No vos pareix preciós?

Maria va dir SÍ.

Quantes vegades nosaltres deim SÍ?
A quines persones deim SÍ?
Al pare, a la mare, als germans, als mestres, als amics...

Déu va contactar amb Maria per donar-li
una feina molt important, ser la Mare de Jesús, i ella va dir SÍ.

ESPAI COR.png

MARIA MARE DE JESÚS

Establir un diàleg a partir del que hem vist i hem sentit.

Què és el que més t’ha agradat d’aquesta història?

Com penses que era Maria?

Què va sentir Maria en aquells moments?

ESPAI MANS.png

«ALEGRA’T, MARIA»

Demanar a les famílies que duguin una fotografia de cada infant amb el seu referent matern.

Aferrar-la a un gran cor que haurem fet amb el paper continuu. I al centre posar una imatge de Maria.

FITXA DEL QUADERN

Dibuixa’t al costat de la Mare de Déu.

MATERIAL

CAIXA ARRELAM VIDA
Dibuix d’un àngel, un colom i un dibuix de la Verge Maria.

MATERIAL D’AULA
Paper continu.
Adhesiu.

bottom of page