top of page

TOTS SANTS

Dins el cicle anual de la litúrgia els dies 1 i 2 de novembre l’Església celebra la solemnitat de Tots Sants i la commemoració de tots els difunts respectivament.

Són dues celebracions importants ja que ens fan aprofundir, per una part, la vocació de la santedat de les persones i per l’altre a recordar i fer una pregària pels difunts.

Les nostres arrels culturals han de tenir un lloc prioritari en front de noves tradicions que ens venen de l‘exterior. L’exemple més clar el trobem en la festa de Halloween, festa bastant arraigada dins les noves generacions.

La paraula Halloween ha perdut amb el temps la seva essència. Prové de la contracció “All Hallows Eve” -víspera de Tots Sants. Si seguim amb el joc de paraules i li volen tornar donar la seva primitiva essència ens trobarem amb “Holywins” que significa la santedat guanya, és a dir, el bé guanya al mal.

Com celebrem la festa de Tots Sant i Fidels Difunts: Veure presentació

TOTS SANTS
bottom of page